Katinka Wierper HealingPrivacyverklaring

Privacyverklaring Katinka Wierper Healing, d.d. 07-04-2022

Katinka Wierper van Katinka Wierper Healing, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacy verklaring staat welke persoonsgegevens verzameld worden en waarvoor ze gebruikt worden.

1. De persoonsgegevens die ik verwerk
Als je je aanmeldt voor een sessie verstrek je je persoonsgegevens aan mij. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Door het invullen van het aanmeldingsformulier verstrek je bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van die gegevens:

 • Gegevens over je gezondheid en/of je persoonlijke situatie
 • Gegevens over de gezondheid en/of de persoonlijke situatie van personen jonger dan 16 jaar, bv van jouw kind of van iemand die dat zelf niet kan.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@katinkawierperhealing.com dan verwijder ik deze informatie.

2. Het doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • Doel: om de sessie goed en volgens plan te laten verlopen gebruik ik, als dat nodig is, je telefoonnummer en/of je mailadres.
  Wettelijke grondslag: jij hebt mij via de website toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens.
 • Doel: om de betaling te kunnen afhandelen gebruik ik je telefoonnummer (voor een Tikkie) en je mailadres (voor het toesturen van de factuur).
  Wettelijke grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor mij om de betaling mogelijk te maken en je de factuur toe te kunnen sturen.
 • Doel: om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bewaar ik je naam en rekeningnummer.
  Wettelijke grondslag: ik ben voor de belasting verplicht om met oa deze gegevens aangifte te doen en ze gedurende een bepaalde tijd te bewaren.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

4. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik ga vertrouwelijk en zorgvuldig met je gegevens om en doe er alles aan wat ik kan om jouw gegevens te beschermen.

 • Sessies
  Als je je aanmeldt voor een sessie met mij dan bewaar ik uitsluitend je naam, emailadres en telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen in het kader van die sessie. Als je me daartoe verzoekt zal ik die gegevens verwijderen. De gegevens over je persoonlijke situatie en je gezondheid worden na de sessie verwijderd.
 • Betaling
  Om de sessie te bevestigen stuur ik je een Tikkie via Whats app voor de betaling. Ik gebruik daarvoor je telefoonnummer. Als je mij daartoe verzoekt zal ik je telefoonnummer na gebruik verwijderen.Na afloop van de sessie ontvang je van mij een factuur met de volgende gegevens:
  • Je naam
  • De datum van de sessie
  • De omschrijving van de sessie als ‘healing’
  • De kosten van de sessie (die dan natuurlijk al betaald zijn)

  Het betreft hier een factuur tbv jouw en mijn administratie. Ik heb daarvoor je mailadres nodig. Als je me daartoe verzoekt zal ik na het versturen van de factuur je mailadres verwijderen.

 • Belastingdienst
  Voor de belastingdienst ben ik verplicht om mijn administratie zeven jaren te bewaren. Je bankrekeningnummer en je naam bewaar ik dus zeven jaren. Daarna wordt deze administratie vernietigd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en personen die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht  is gecheckt of jouw privacy is gewaarborgd en/of een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies of vergelijkbare technieken

Deze website gebruikt alleen technische, functionele en beperkt analytische cookies (dit laatste alleen om bezoekersstatistieken bij te houden). Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy. Zie verder de Cookieverklaring.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik, in een computerbestand naar jou of naar een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@katinkawierperhealing.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar iig binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat (herkenbaar aan het slotje in je browserbalk). Versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@katinkawierperhealing.com.

9. Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met mij op:

Katinka Wierper

+31 6 4588 2929
info@katinkawierperhealing.com

Vriendelijke groet,
Katinka Wierper